slideshow 3 slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3

Các bài thuyết pháp trong khóa tu mùa xuân 2012

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Hồi Chuông, Trống Nghe Pháp
Nhìn Lại Chính Mình - Thượng Tọa Thích Thông Tạng

Lời Giới Thiệu

Thiền Viện Chơn Tâm là thành viên của Hội Thiền Học Việt Nam tại Hải Ngoại, được thành lập dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Tuệ Giác. Thượng Tọa  đã tiếp nhận năm 2005 từ một số phật tử ở Oklahoma bàn giao.  Thiền Viện Chơn Tâm tọa lạc ở hướng Đông Bắc của thành phố Oklahoma thuộc tiểu bang Oklahoma, cách trung tâm thành phố khoảng 15 phút lái xe. Với  diện tích 25 mẫu đất  được bao phủ bởi rừng cây xanh ngát, nên Thiền Viện Chơn Tâm rất yên tĩnh  và  thích hợp cho việc học Phật và tu Thiền.

Gia Phong Của Năm Phái Thiền

Dưới cửa Lục Tổ có bốn mươi ba người đắc pháp, mỗi mỗi hóa độ một phương, đều là chánh thống, trong đó có Nam Nhạc Hoài Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư và Hà Trạch Thần Hội nổi bậc nhất. Phái Nam Nhạc sau này sanh ra Lâm Tế và Qui Ngưỡng hai tông, phái Thanh Nguyên sau này sanh ra Vân Môn, Pháp Nhãn, Tào Động ba tông. Mỗi tông đều có phương pháp riêng để tiếp dẫn hậu học, gọi chung là Ngũ gia gia phong.

Tags: 

Sơ lược tiểu sử Đệ Tam Tổ Trúc Lâm

ĐỆ TAM TỔ TÔN GIẢ HUYỀN QUANG
(1254-1334)

Tôn giả họ Lý, tên Đạo Tái, sinh năm Giáp Dần, niên hiệu Nguyên Phong thứ IV (1254) đời vua Trần Thái Tông, chính quán: làng Vạn Tải, châu Nam Sách, lộ Lạng Giang (nay là tỉnh Hà bắc). Thân phụ là Lý Tuệ Tổ, dòng dõi trâm anh thế phiệt, có công đánh giặc Chiêm Thành, nhưng không ra làm quan. Thân mẫu họ Lê là người hiền đức. Ngài có tướng mạo của bậc siêu nhân, bản tính thông minh, thuộc loại "sinh nhi tri tri", nên được cha mẹ yêu quí.

Tags: 

Sơ lược tiểu sử Đệ Nhị Tổ Trúc Lâm

Đọc qua các Thiền sư Việt Nam từ xưa đến nay, chưa thấy một người nào đã chinh phục được các hàng vương tôn, quý tộc, khiến cho họ tín nhiệm, quy y và ủng hộ hết mình như Thiền sư Pháp Loa.

Tags: 

Sơ lược tiểu sử Đệ Nhất Tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông

VUA TRẦN NHÂN TÔNG, ĐỆ NHẤT TỔ
THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ
(1258 – 1308)

Tags: 

Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử

Dầu ai quyết chí tu hành,
Có lên Yên Tử mới đành lòng tu.

 

DẪN NHẬP

Tags: 

Phương Pháp Tọa Thiền

Hằng ngày khi chúng ta đối duyên xúc cảnh tâm ý dao động, từ sự dao động đó nên tâm không được khinh an. Cho nên tâm là đầu mối của sanh tử phiền não; và  cũng là cội nguồn của Niết bàn.  Do đó Phật phương tiện chỉ dạy thiền định để nhiếp tâm chánh niệm.

Trong các oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, chúng ta phải tập sống trong trạng thái tỉnh thức,hằng thắp sáng hiện hửu của mình  trong mọi hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên đối với người sơ cơ, tọa thiền vẫn là một phương pháp thù thắng hơn các oai nghi kia.

Dụng Cụ Tọa Thiền

Tags: 

Hình Ảnh

Bước Đầu Học Phật

Pages