slideshow 3 slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3

Danh Sách Phật Tử Cúng Tiền Sửa Mái Nhà Bếp

TT.  Thích Tuệ Chơn                                 $ 1,000

ĐĐ. Thích Trúc Thái Bạch                         $  500

SC.  Diệu Như                                           $  100

Thông Báo Bổ Nhiệm Trụ Trì

Vietnamese Buddhist Zen Meditation Congegration
Hội Thiền Học Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam -Thiền Phái Trúc Lâm Hải Ngoại
 
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
 
Chúng tôi là Tỳ Kheo Thích Tuệ Giác, Trụ Trì Tổ Đình Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng
 
Địa chỉ: 
6326 Camino Del rey.
Bonsall, CA 92003
 

Hình ảnh buổi lễ Vu Lan 2015

Hinh ảnh Lể Phật Đản 2015

Thông Báo Khoá Tu Phản Quan Tự Kỷ

Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến! Gẩm lại thân phận, đời sống hằng ngày của người cư sĩ tại gia, quanh năm tất bật chạy đua theo thời gian lo toan cho cuộc sống ăn, mặc, ở, bịnh… không có thời giờ quay về nhìn lại chính mình để làm một cuộc phản tỉnh nội tại, chuyển hóa nghiệp lực, bớt khổ an tâm, sống đời vui đạo.

Hinh ảnh khóa tu Phản Quan Tự Kỷ

Hình Ảnh Lễ Vu Lan 2014

Một ngày tu Bát Quan Trai Giới

Một ngày tu tập Bát Quan Trai Giới, tại Thiền Viện Chơn Tâm, để tạo điều kiện cho quí Phật tử tu học. Thiền viện Chơn Tâm xin giới thiệu một vài hình ảnh một ngày tu tập:

Beginner Meditation Class

Mindessence Zen Monastery will offer a free meditation class Sunday March 30, 2014 to April 27, 2014 from 2 p.m. to 3 p.m.
 
Each Class will include 15 minutes instruction, 30 minutes sitting meditation and 15 minutes walking meditation.
 

Thông Báo Khóa Tu Năm 2014

Theo thông lệ hàng năm Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm ở Oklahoma City sẻ tổ chức 2 khóa tu định kỳ một tuần vào mùa xuân; một tuần vào mùa thu để tạo điều kiện cho phật tử có thời gian tập hạnh của người xuất gia cũng như có thời gian để quý phật tử tịnh tâm trong những tháng ngày lo toan, bận rộn công việc.

Pages