slideshow 3 slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3

Chư Tôn Đức Viếng thăm Thiền Viện Chơn Tâm

Ngày thứ ba, 19 tháng 4 năm 2016, Thượng Tọa Trụ Trì Thiền Viên Trúc Lâm Đà Lạt và phái đoàn viếng thăm TV Chơn Tâm

Ngày Chủ Nhật 17 tháng 4 năm 2016,Thượng Tọa Thích Tuệ Viên thuyết pháp

Ngày Chủ Nhật 17 tháng 4 năm 2016,Thượng Tọa Thích Tâm Thuần thuyết pháp

Chư Tôn Đức cho Phật tử tham vấn

LỊCH TRÌNH CÁC KHÓA TU VÀ NGÀY LỄ CỦA HỘI THIỀN HỌC VIỆT NAM tại HẢI NGOẠI

                                                            THÔNG BÁO

Danh Sách Phật Tử Cúng Tiền Sửa Mái Nhà Bếp

TT.  Thích Tuệ Chơn                                 $ 1,000

ĐĐ. Thích Trúc Thái Bạch                         $  500

SC.  Diệu Như                                           $  100

Thông Báo Bổ Nhiệm Trụ Trì

Vietnamese Buddhist Zen Meditation Congegration
Hội Thiền Học Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam -Thiền Phái Trúc Lâm Hải Ngoại
 
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
 
Chúng tôi là Tỳ Kheo Thích Tuệ Giác, Trụ Trì Tổ Đình Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng
 
Địa chỉ: 
6326 Camino Del rey.
Bonsall, CA 92003
 

Hình ảnh buổi lễ Vu Lan 2015

Hinh ảnh Lể Phật Đản 2015

Thông Báo Khoá Tu Phản Quan Tự Kỷ

Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến! Gẩm lại thân phận, đời sống hằng ngày của người cư sĩ tại gia, quanh năm tất bật chạy đua theo thời gian lo toan cho cuộc sống ăn, mặc, ở, bịnh… không có thời giờ quay về nhìn lại chính mình để làm một cuộc phản tỉnh nội tại, chuyển hóa nghiệp lực, bớt khổ an tâm, sống đời vui đạo.

Hinh ảnh khóa tu Phản Quan Tự Kỷ

Hình Ảnh Lễ Vu Lan 2014

Một ngày tu Bát Quan Trai Giới

Một ngày tu tập Bát Quan Trai Giới, tại Thiền Viện Chơn Tâm, để tạo điều kiện cho quí Phật tử tu học. Thiền viện Chơn Tâm xin giới thiệu một vài hình ảnh một ngày tu tập:

Pages