CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẤT NIÊN ĐINH DẬU VÀ ĐÓN XUÂN MẬU TUẤT 2018

                         

Ngày 30 năm Đinh Dậu (nhằm Thứ Năm ngày 15/02/2018)

07:00 PM Sám Hối 6 Căn Cuối Năm.

08:00 PM Tiệc Phổ Trà Tất Niên.

• Phật Tử phát biểu cảm tưởng về sinh hoạt và hái Hao Đạo Lý.

09:00 PM Đón Giao Thừa.

• Thời Kinh Bát Nhã Mừng Vía Đức Phật Di Lặc và Phát Lộc Đầu Năm.

09:30 PM Phật Tử Chúc Tết Chư Tăng.

10:00 PM Phát Lộc.

Sáng Mùng 1 & 2 Tết năm Mậu Tuất (nhằm thứ sáu, bảy  ngày 16-17/02/2018)

10:00 AM Tụng Văn Phát Nguyện Cầu An Đầu Năm.

10:30 AM Phát Lộc.

06:00 PM Tụng Kinh Sám Hối Ba Nghiệp và Cầu An.

Sáng Mùng 3 Tết năm Mậu Tuất (nhằm Chủ Nhật ngày 18/01/2017)

09:00 AM Tọa Thiền. 10:30AM Tụng Văn Phát Nguyện và Ngũ Giới.

10:30 AM Khai Pháp Đầu Năm.

11:30 AM Phát Lộc.

12:00 PM Cúng Ngọ và Dùng Cơm Chay Thân Mật.

Kính mong đón tiếp Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử đồng hương và kính chúc Quý vị thân tâm thường an lạc, cát tường như ý!