Lịch Trình Thuyết Giảng Tại TVTL của H.T. Đắc Huyền

Lịch Trình Thuyết Giảng Tại TVTL. Chơn Tâm của H.T. Đắc Huyền và Khóa Tu Mùa Thu, 2017.

  • Thứ Năm, ngày 26/10/2017. 7 giờ Tối. HT. Đắc Huyền giảng Pháp và Thăm vấn
  • Thứ Sáu, ngày 27/10/2017. Khai mạc khóa tu vào lúc 9 giờ Sáng.

10:45 Sáng. Thầy Tuệ Chơn giảng pháp

7:15 Tối. HT. Đắc Huyền giảng pháp

  • Thứ Bảy. ngày 28/10/2017.

10:45 Sáng. Thầy Đăng Huy và Thầy Thái Bạch giảng cho Mỹ và Việt.

7:15 Tối. HT. Đắc Huyền giảng pháp

  • Chủ nhật, ngày 29/10/2017. Bế mạc khóa tu vào lúc 4 giờ chiều.

10:45 Sáng. Thầy Tuệ Giác giảng Pháp

7 giờ Tối. HT. Đắc Huyền giảng pháp