Thư Kêu Gọi Lũ Lụt

NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, kính thưa quý đồng bào, đồng hương Phật tử xa gần thân mến! Như quý vị đã nghe và đã biết. Trong suốt mấy tuần qua, mưa bảo, lũ lụt liên tiếp nối đuôi nhau tấn công tiểu bang Florida. Nhà cửa, xóm làng, tài sản, đồ vật bị trôi dạt, cuống sạch theo dòng nước lũ. Con người phải bỏ của chạy cứu lấy thân. Có nhiều người không còn nhà để trở về. Xót xa trước cảnh tan thương cùng khổ của đồng bào đang bị thiên tai, thủy họa. Chúng ta gẩm lại mình còn đầy đủ phước duyên mai. Được sống trong cảnh nhà của tiện nghi, nệm ấm, chăn êm, ăn mặc dư thừa. Chúng tôi xin trân trọng tha thiết kêu gọi tất cả mọi người hãy mở rộng lòng thương nghĩ đến những con người bất hạnh đang đói cơm, thiếu áo, rách lạnh, lầm than. Thể hiện tinh thần từ bi, bác ái “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói, bằng một gói khi no.” Mỗi người hãy nhín bớt một phần ăn xài, tiêu dùng không đáng cho cá nhân mình để đóng góp một phần tịnh tài, tịnh vật cứu trợ cho đồng bào Việt Nam trong cơn nguy biến. Xin mở rộng lòng thương yêu nghĩ đến, Cảnh đồng bào đang đói lạnh, lầm than. Vật, sản cuống trôi theo nước lũ bạo tàn, Hãy chung góp bàn tay thương cứu giúp.

Trụ Trì Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng
Tỳ Kheo Thích Tuệ Giác.

Tất cả mọi sự đóng góp xin gửi trước ngày 8 tháng mười về địa chỉ:
Thiền Viện Chơn Tâm 5400 Garrett Road.
Oklahoma city, OK 73121
( Hoặc liên lạc trực tiếp với Thầy Trúc Thái Bạch. Email: tvchontam@yahoo.com hay Cell phone: (405) 424-1788.)