Khóa tu mùa Thu từ ngày 27 đến 29 tháng 10, 2017

Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến! Nhu yếu của cuộc sống con người là niềm an lạc, hạnh phúc, nhưng cuộc đời thì lại đầy phiền não, khổ đau, sợ hãi. Để giúp quý phật tử tìm về cội nguồn an lạc hạnh phúc tỉnh thức ngay nơi chính mình. Và giúp quý phật tử có cơ hội thực tập phương pháp Thiền quán nhìn lại chính mình, nhìn lại để nhận diện sự vận hành của thân tâm, hầu thư giãn thân tâm chuyển hóa phiền não, khổ đau, sợ hãi. Nhằm thực hiện được điều đó. Thiền Viện Chơn Tâm sẽ tổ chức khóa tu mùa Thu 2017. Bắt đầu từ ngày 27 đến 29 tháng 10 với sự chủ trì của Thượng Tọa Thích Tuệ Giác và chư tăng Thiền Phái Trúc Lâm. Xin mời quý phật tử về tham dự để được lợi ích cho bản thân và gia đình. Thời Khóa Tu Tập Như Sau:

Buổi sáng:

 
4:30 am Thức chúng
5:00 am – 6:00 am Tọa thiền
6:15 am – 6:45 am Thiền hành
7:00 am – 7:30 am Dùng sáng
8:30 am – 9:15 am Tụng Kinh sám hối sáu căn
9:30 am – 10:30 am Tọa thiền
10:45 am – 11:45 am Thuyết pháp
12:00 – 12: 40 pm Thọ trai
Buổi chiều:  
01:00 – 2:00 pm Chỉ Tịnh
2:20 pm – 3:20 pm Tọa thiền
3:30 pm – 4:00 pm Thiền hành
4:20 pm – 5:00 pm Sám hối tam nghiệp
5:15 pm – 6:15 pm Tự do cá nhân
6:30 pm – 7:00 pm Dược thực
7:15 pm – 8:15 pm Thuyêt pháp
8:30 pm – 9:45 pm Tọa thiền và Thiền hành
10:00 pm Chỉ tịnh