Phương Danh Phật Tử Cúng Dường Vu Lan 2017

GĐ. Trần Văn Thành $ 200
GĐ. Trần Văn Nghĩa $ 100
GĐ. Tiêu Ngọc Hương $ 120
Trang Mỹ Cầm $ 50
Hiếu & Thiên $ 100
Anh Chị của Hiếu Thiên $ 100
PT. Ẩn danh $ 50
Tiêu Ngọc Hương cúng Hoa  $ 200
Diệu Nghĩa $ 200
Pháp Tâm $ 50
Tâm Tuệ $ 110
Diệu Châu ( Mỹ Ngọc) $ 200
Diệu Nhẫn (Cao Nguyên) cúng cari bánh mì và xôi $ 500
Diệu Thế $ 100
Diệu Hiền $ 50
Huệ Phước $ 200
Hạnh Tâm $ 100
 Liên Hương $ 20
Carol $ 20
Lệ Hạnh bánh bọt lộc và $ 100
Minh Thiện và Diệu Hồng $ 100
Diệu Quang $ 50
Diệu Liên cúng 10 case nước và $ 100
Tấc Phụng cúng 8 case nước và $ 50
Pt Ẩn danh cúng 10 case nước  
Chơn Phương Tâm $ 50
Chơn Hạnh Tín $ 100
Chơn Tâm Nguyên $ 100
Chơn Hạnh $ 200
Quang Hòa $ 100
An Thịnh  $ 100
 Linh Lưu Chè Thái $ 100
Thiện Hải $ 100
Như Vân cúng Hoa và $ 100
Nguyên Thanh cúng Hoa và $ 100
Trần Li $ 20
Phượng Đặng $ 50
Katie Mã $ 50
Chơn Phương cúng trái cây tráng miệng và $ 50
Trần Thắng $ 50
Văn khoa $ 20
Lương Văn Minh – Thanh Mẫn $ 100
John Nguyễn $ 100
Jennifer – Viên Đức $ 200
NPĐ Tịnh An $ 70
Nguyên Xuân $ 50
Nguyễn Thị Quyên $ 50
Lai Thị Vền – Quảng Hương $ 50
SC. Diệu Như $ 100
 Nguyễn Thị Mỹ - Diệu Hoàn $ 120
Phương Thảo $ 100
 Phật tử Dallas $ 500
Phật tử ẩn danh $ 200
Tiền cài hoa hồng $ 357
Tiền mua quà $ - 300
Tiền cúng dường Tăng Ni $ -1,400

Tổng Cộng

$ 4,357

 Thành kính tri ân quý Phật tử đã cúng dường và ủng hộ TVTL. Chơn Tâm nhiều năm qua.