Thông Báo Đại Lễ Vu Lan năm 2017

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni!
Kính thưa quý đồng hương Phật Tử,

“Ân dưỡng dục suốt đời ghi tạc
Nghĩa sinh thành nguyện khắc trong tâm
Nắng mưa cha mẹ dãi dầm
Nuôi con khôn lớn âm thầm chở che”

Cứ mỗi mùa VU LAN về, những người con Phật không ai mà không nhớ nghĩ đến công Cha nghĩa Mẹ. Đây là cơ hội quý để những người con hiếu thảo báo đáp một chút “ Ân sanh thành cao cả, nghĩa dưỡng dục sâu dày” của hai đấng sinh thành. Nhân dịp Mùa Vu Lan Báo Hiếu năm 2017 – PL 2561, Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm sẽ tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu vào ngày Thứ Bảy Ngày 9 Tháng 9, 2017 Tại: 5400 Garrett Road. Oklahoma City, OK 73121. Tel: (405) 424-1788

SATURDAY (Ngày 9, Tháng 9, 2017)

  • 09:30 AM - Phật tử vân tập về Thiền Viện
  • 10:00 AM - Đại Lễ Vu Lan (Tụng Kinh Vu Lan)
  • 10:40 AM - Lễ cài Bông hồng
  • 11:00 AM - Thuyết pháp: Vu Lan Báo Hiếu (TT. Trụ Trì Thích Tuệ Giác)
  • 12:00 PM - Thọ cơm chay thân mật và cúng dường chư Tăng Ni
  • 01:00 PM - Lễ Quy Y Tam Bảo
  • 02:00 PM - Lễ Tự Tứ của chư Tăng Ni
  • 03:00 PM - Hoàn Mãn.

Trân trọng kính mời chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý đồng hương Phật tử về Thiền Viện tham dư. Kính chúc quý vị cùng gia đình có một Mùa Vu Lan An Vui.

Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm
Trân Trọng Kính Thông Báo