Thông Báo Ngày Lễ và Khóa Tu Trong Năm 2017

Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến! Gẩm lại thân phận, đời sống hằng ngày của người cư sĩ tại gia, quanh năm tất bật chạy đua theo thời gian lo toan cho cuộc sống ăn, mặc, ở, bịnh… không có thời giờ quay về nhìn lại chính mình để làm một cuộc phản tỉnh nội tại, chuyển hóa nghiệp lực, bớt khổ an tâm, sống đời vui đạo.

Do đó, để đáp ứng nguyện vọng thiết tha tu học của người Phật tử. Vâng theo lời Phật dạy, với hạnh nguyện “tự lợi, lợi tha, tự giác, giác tha, cho đến giác hạnh viên mãn”. Hội Thiền Học Thiền Phái Trúc Lâm VN Hải Ngoại,  Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm xin trân trọng thông báo.

  • Rằm tháng giêng chủ nhật ngày 12/02/2017.
  • Khóa tu mùa Xuân từ ngày 17 đến 19 / 05 / 2017.
  • Lễ Phật Đản và An cư  ngày 20 / 05 / 2017 .
  • Lễ Tự Tứ  và Vu Lan ngày 09 / 09 / 2017 .
  • Khóa tu mùa Thu từ ngày 27 đến 29 /10 / 2017.

Trân trọng kính mời chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý đồng hương Phật tử về Thiền Viện tham dư.  Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn sống hạnh phúc trong ánh từ quang của chư Phật.

                                                                   Trân Trọng Kính Mời
                                                                   TVTL Chơn Tâm