Thông Báo Ngày Lễ và Khóa Tu Trong Năm 2017

Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến!

Gẩm lại thân phận, đời sống hằng ngày của người cư sĩ tại gia, quanh năm tất bật chạy đua theo thời gian lo toan cho cuộc sống ăn, mặc, ở, bịnh… không có thời giờ quay về nhìn lại chính mình để làm một cuộc phản tỉnh nội tại, chuyển hóa nghiệp lực, bớt khổ an tâm, sống đời vui đạo. Do đó, để đáp ứng nguyện vọng thiết tha tu học của người Phật tử và vâng theo lời Phật dạy, với hạnh nguyện “tự lợi, lợi tha, tự giác, giác tha, cho đến giác hạnh viên mãn”, Hội Thiền Học Thiền Phái Trúc Lâm VN Hải Ngoại, Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm xin trân trọng thông báo.:

 • Khóa tu mùa Xuân từ ngày 17 đến 19 / 05 / 2017. 
 • Lễ Phật Đản và An cư ngày 20 / 05 / 2017 . 
 • Lễ Tự Tứ và Vu Lan ngày 09 / 09 / 2017 . 
 • Khóa tu mùa Thu từ ngày 27 đến 29 /10 / 2017.

Thời Khóa Tu Tập Như Sau:

Buổi sáng:

 • 4:30 am Thức chúng 
 • 5:00 am – 6:00 am Tọa thiền 
 • 6:15 am – 6:45 am Thiền hành 
 • 7:00 am – 7:30 am Dùng sáng 
 • 8:30 am – 9: 15 am Tụng Kinh sám hối sáu căn 
 • 9:30 am – 10:30 am Tọa thiền 
 • 10: 45 am – 11:45 am Thuyết Pháp 
 • 12: 00 – 12:40 pm Thọ trai  

Buổi chiều:

 • 1:00 pm – 2:00 pm Chỉ tịnh 
 • 2:20 pm – 3:20 pm Tọa thiền 
 • 3:30 pm – 4:00 pm Thiền hành 
 • 4:20 pm – 5:00 pm Sám hối tam nghiệp 
 • 5:15 pm – 6:15 pm Tự do cá nhân 
 • 6:30 pm – 7:00 pm Dược thực 
 • 7:15 pm – 8:15 pm Thuyết Pháp 
 • 8:30 pm – 9:45 pm Tọa thiền và thiền hành 
 • 10:00 pm Chỉ tịnh

Mọi sự ghi danh tham dự, hoặc cần đưa đón tại phi trường, xin liên lạc với Thầy Trúc Thái Bạch (405) 808-0872 hoặc (405) 424-1788. Website: thienvienchontam.net

Trân trọng kính mời chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý đồng hương Phật tử về Thiền Viện tham dư. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn sống hạnh phúc trong ánh từ quang của chư Phật.

Trân Trọng Kính Mời
TVTL Chơn Tâm