Cứu Trợ Lũ Lụt Miền Trung Việt Nam 2016

Như quý vị đã nghe và đã biết, trong suốt mấy tuần qua, mưa bão và lũ lục liên tiếp nối đuôi nhau tấn công các tỉnh miền Trung quê hương Việt Nam. Nước dâng cao đến tận nóc. Nhà cửa, xóm làng, tài sản, đồ vật bị trôi dạt, cuốn sạch theo dòng nước lũ. Con người phải bỏ của chạy cứu lấy thân. Trăm ngàn gia đình phải chịu cảnh lầm than đói lạnh, màn trời chiếu đất. Có nhiều người không còn nhà để trở về. Xót xa trước cảnh tan thương cùng khổ của đồng bào đang bị thiên tai, thủy họa.

Chúng ta gẫm lại mình còn đầy đủ phước duyên may mắn là được sống trong cảnh nhà cửa tiện nghi, nệm ấm, chăn êm, ăn mặc dư thừa. Thể hiện tinh thần từ bi, bác ái “Lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no.”,  quý Thầy và Phật tử Thiền viện Chon Tâm đóng góp tịnh tài như sau:

Phương Danh Phật Tử Cứu Trợ Lũ Lụt Miền Trung Việt Nam 2016

1. T. Trúc Thái Bạch  $ 1,000 
2. Quang Hòa và Gia Đình  $ 700 
3. Chợ Cao Nguyên  $ 500
4. Chơn Nguyên Thanh và Cháu  $ 400
5. Chơn Hạnh  $ 300
6 .Tuệ Minh Thiện & Diệu Hồng $ 300
7. Diệu Thế  $ 200
8. Cô Jennifer  $ 200
9. Huệ Minh  $ 200
10. Hoa Minh   $ 200
11. GD Cô Chơn An Thịnh   $ 200
12. Chơn Tâm Tuệ   $ 200
13. Diệu Huệ  $ 100
15. Quỳnh Tiến  $ 100
16. Lưu Cảm Linh  $ 100
17. Pháp Tâm  $ 100
18. Hiếu Quan  $ 100
19. Hoà Thường  $ 100
20. Bùi Royal  $ 50
21. Như Vân   $ 50
22. Huệ Phước $ 50 
23. Tịnh Hạnh $ 50 
24. Kiều Trang $ 20 
25. Ánh Ngà  $ 10 
26. Ngọc Cúc  $ 10 
27. Chơn Hiếu  $ 10 
28. Gđ PT Tâm Thiện và Như Ngọc (Atlanta) và Pt Vô Danh $ 1,500 
Tổng Cộng  $ 6,600.00