LỊCH TRÌNH CÁC KHÓA TU VÀ NGÀY LỄ CỦA HỘI THIỀN HỌC VIỆT NAM tại HẢI NGOẠI

                                                            THÔNG BÁO

Hội Thiền Học V N H N xin trân trọng thông báo lịch trình các khóa tu và những ngày lễ năm 2016 như sau:

 

1/-THÁNG BA :

 • Khóa tu mùa xuân 3 ngày: từ 04+ 05+06 / 03 / 2016 tại Thiền Thất Hiền Như thành phố Los Angeles.

 • Khóa tu 3 ngày: 25+26 tại Chùa Tích Lan và ngày: 27 Tại Chùa Huê Lâm tại thành phố Toronto Canada.

   

2/-THÁNG TƯ:

 • Khóa tu mùa xuân 2 ngày: 02+03/ 04 / 2016 tại Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Viên Thành phố Montrêal Canada. 

 • Khóa tu 3 ngày: 14+15+16/04/2016 và Lễ Khánh Thành trùng tu ngày: 17/04/2016 tại Tu Viện Chơn Không 2, Tiểu Bang Hải Đảo Hawai’I USA.

   

3/-THÁNG NĂM :

 • Ngày 08 / 05 / 2016 Lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ Tiểu Bang Arizona.

 • Ngày 14 / 05 / 2016 Lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Diệu Nhân thành phố Sacranento CA.

 • Ngày 15 / 05 / 2016 Lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Vô Ưu thành phố San Jose CA.

 • Ngày: 21/05/2016 Lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Giác (buổi sáng); Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Tâm (buổi chiều) thành phố Santa Ana CA.

 • Ngày: 22/05/2016 Lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng Thành phố Bonsall, San Diego CA.

 • Ngày 23 đến 28/05/2016 khóa tu 5 ngày+ Lễ Phật Đản và An cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm Thành phố OKC, Tiểu Bang Oklahoma.

 • Ngày 29 / 05 / 2016 lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Quang Chiếu Thành phố Dallas Fort Worth Tiểu Bang Texas.

   

4/-THÁNG SÁU:

 • Khóa tu mùa hè 3 ngày + Lễ Phật Đản và An cư: 03, 04, 05/06/2016 được tổ chức tại T V T L Từ Quang Thành phố Houston Tiểu Bang Texas.

 • Khóa tu mùa hè 2 ngày: 25, 26 tại Thiền Viện Trúc Lâm Quang Chiếu.

   

 5/-THÁNG BẢY:

 

 • Khóa tu tháng 7 thường niên tại thành phố San Jose ngày: 08, 09, 10/ 07 / 2016 tại hội trường Andrew Hill School thành phố San Jose.

   

6/-THÁNG TÁM:

 • Ngày 06 / 08 / 2016 lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm Diệu Nhân Sacramento.

 • 07 / 08 / 2016 lễ Tự Tứ và Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Vô Ưu San Jose.

 • Ngày 13 / 08 / 2016 lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Giác (buổi sáng) + Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Tâm (buổi chiều).

 • Ngày 14 đến 20 / 08 / 2016 lễ Vu Lan và Tự Tứ + Khóa tu 7 ngày tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng 6326 Camino Del Rey, Bonsall, San Diego CA 92003.

 • Ngày 21 / 08 / 2016 Lễ Vu Lan và Tự Tứ tại:

_ Thiền Viện Trúc Lâm Quang Chiếu

_Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm

_Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang

_Thiền Viện Trúc Lâm Thường Giác

 • Ngày 28 / 08 / 2016 Lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ

   

7/-THÁNG CHÍN:

 

Chuyến du hóa Châu Âu: Pháp+Bỉ+Đức+Thụy Sĩ+ Anh. (khởi hành ngày 01, về ngày 27):

 • Khóa tu 3 ngày 02+03+04 / 09 / 2016 ở Pháp (Thiền tự T L Thường Lạc). 

 • Khóa tu 3 ngày 09+10+11 / 09 / 2016 ở Áo+ Bỉ và Đức.

 • Khóa tu 3 ngày 16+17+18 / 09 / 2016 ở Thụy Sĩ.

 • Khóa tu 3 ngày 23+24+25 / 09 / 2016 ở Anh Quốc.

   

8/-THÁNG MƯỜI:

 

 •  Khóa tu mùa thu 3 ngày tổ chức tại 2 địa điểm tại Thành phố Toronto Canda.

_ Ngày 07+08 Chùa Tích Lan.

_ Ngày 09 Chùa Huê Lâm.

 •  khóa tu mùa thu 3 ngày: 14,15,16 tại Thiền Viện Trúc Lâm Quang Chiếu.

   

 • Khóa tu 16 đến 21 tạiThiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm

9/-THÁNH MƯỜI MỘT:

 •  Ngày 13 / 11 / 2016 Lễ Chu Niên 14 tuổi Thiền Viện Trúc Lâm Vô Ưu San Jose

 • Khóa tu 3 ngày từ 18 đến 20 / 11 / 2016 tại Thiền Đường Thuận Pháp Thành phố  Houston Tiểu Bang Texas.

   

10/-THÁNG MƯỜI HAI:

 • Khóa tu 1 tuần lễ từ ngày 18 đến 25 /12 / 2016 Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng 6326 Camino Del Rey, Bonsall CA 92003.

   

11/-THÁNG MÔT NĂM 2017:

 • Chuyến hành hương về Việt Nam ngày 01 / 01 / 2017 thăm Hòa Thượng Tôn Sư, dự ngày lễ truyền thống mùng 8 tháng chạp thường niên Tông Môn Thiền Phái Trúc Lâm Tại Thiền Viện Thương Chiếu+ Viếng các Thiền Viện + Tham quan Thái Lan. Ngày 24 / 01 / 2017 về lại Mỹ.