slideshow 3 slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3

Khóa tu và Lễ Phật Đản tháng 5, 2017

Thông Báo Ngày Lễ và Khóa Tu Trong Năm 2017

Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến!

XUÂN ĐINH DẬU 2017

Danh Sách Phật tử cúng dường xây chánh điện TV Thường Chiếu

Hình Ảnh Khoá Tu Thu 2016

TVTL Đại Đăng

TVTL Đại Đăng Video

Sau mấy năm làm việc về bản vẽ cho Chánh Điện, Thiền Đường và Tăng Đường với Quận Hạt San Diego, những khó khăn điều chỉnh bản vẽ để đáp ứng đúng yêu cầu của Quận hạt, cuối cùng ngày 13/02/2017 Quận hạt San Diego đã được chấp thuận bản vẽ hoàn hảo. Kính mời Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật tử lắng nghe đôi lời chia sẻ của Ban Lãnh Đạo TVTL Đại Đăng và đại diện Ban Xây Dựng.

Cứu Trợ Lũ Lụt Miền Trung Việt Nam 2016

Hình Ảnh Lễ Vu Lan năm 2016

Hình ảnh Lễ Phật Đản 2016

Chư Tôn Đức Viếng thăm Thiền Viện Chơn Tâm

Ngày thứ ba, 19 tháng 4 năm 2016, Thượng Tọa Trụ Trì Thiền Viên Trúc Lâm Đà Lạt và phái đoàn viếng thăm TV Chơn Tâm

Ngày Chủ Nhật 17 tháng 4 năm 2016,Thượng Tọa Thích Tuệ Viên thuyết pháp

Ngày Chủ Nhật 17 tháng 4 năm 2016,Thượng Tọa Thích Tâm Thuần thuyết pháp

Chư Tôn Đức cho Phật tử tham vấn

Pages